Käytössämme on uusi 3D-kameratekniikkaa hyödyntävä nelipyöräsuuntauslaite

HOFMANN Geoliner 680 suuntauslaitteen ainutlaatuiset ominaisuudet mahdollistavat säätö- ja vianhakumahdollisuuksia, joita on erittäin hankalaa, ellei jopa mahdotonta tehdä perinteisillä suuntauslaitteilla. Nelipyöräsuuntaus onnistuu meillä ammattitaidolla.

Perinteinen mittaustapa on edellyttänyt akseleiden nostamista, vanteenheiton kompensoinnin ja jousituksen heiluttamista luotettavien mittaustuloksien saamiseksi.

HOFMANN Geoliner 680 3D-suuntauslaitteessa ei ole elektronisia mittapäitä. Pyöriin asennetaan komposiittirakenteiset kohdelevyt, jotka eivät sisällä mitään elektroniikkaa. Kohdelevyjen ja suuntauslaitteen välillä ei tarvita mitään johtimia. Tarkat kamerat tunnistavat pyöriin kiinnitetyt kohdelevyt. Pro 32 suuntausohjelma käyttää kolmiulotteista mallinnusta kunkin pyörän asentokulman laskemiseen. Ajoneuvon nostaminen, ja jousituksen heiluttaminen ei ole tarpeellista tarkan mittauksen suorittamiseksi, ellei ajoneuvon valmistaja sitä edellytä.